top of page

در بارهما

ما در MARTIM به مشتریان خود خدمات مهاجرتی و سرمایه گذاری متناسب با پرتغال را ارائه می دهیم. به عنوان متخصص در زمینه شهروندی و مجوز اقامت پرتغال، ماموریت ما ارائه بالاترین کیفیت خدمات به مشتریان خود برای اطمینان از سرمایه گذاری ایمن و سودآور است.

ما تیمی از متخصصان با تجربه گسترده در فرآیند مهاجرت پرتغال داریم و متعهد هستیم که در هر مرحله به مشتریان خود کمک کنیم. هدف ما این است که فرآیند را تا حد امکان روان و آسان کنیم.

گروه را ملاقات کن

ابراهیم یوسفی مدیر عامل شرکت مارتیم

ابراهیم یوسفی

مدیر عامل شرکت MARTIM 

شریک در CC هلدینگ 

لیسبون

آنا هررا مدیر بخش حقوقی MARTIM

آنا هررا

مدیر بخش حقوقی در

MARTIM & CC

جوانا بورخس مارتیم مدیر بخش مالی

جوانا بورخس

مدیر بخش مالی در

MARTIM & CC

ساناز گشتاسبی زاده

ساناز
گشتاسبی زاده

مدیر بخش مشاوره و فروش خاورمیانه در MARTIM

نجوا رچاد

نجوا رچاد

دستیار مدیر و مدیر بخش مشاوره آفریقا و اتحادیه اروپا در 

مارتیم

bottom of page