top of page

کشور پرتغال
ویزای جستجوی کار D1 و D3

ویزای جستجوی کار برای متقاضیانی که می خواهند به منظور کار به پرتغال بروند. دولت پرتغال ویزای جستجوی کار پرتغال 2023 را اعلام کرده است. برای این ویزا، نیازی به پیشنهاد شغلی از پرتغال ندارید. با این ویزا می توانید از پرتغال دیدن کنید و به دنبال فرصت های شغلی یا شغلی باشید. متقاضیان از سراسر جهان می توانند برای ویزای کار پرتغال بدون پیشنهاد شغلی اقدام کنند.

آیا برای ویزای جستجوی کار پرتغال به پیشنهاد شغلی نیاز دارید؟

خیر، برای درخواست ویزای جستجوی کار پرتغال نیازی به پیشنهاد شغلی ندارید. این ویزا یک ویزای موقت است که به شما امکان می دهد در عرض 120 روز وارد پرتغال شوید و به دنبال شغل بگردید.

اگر در این مدت توانستید شغلی پیدا کنید، می توانید برای اجازه اقامت اقدام کنید.

معیارهای واجد شرایط بودن برای ویزای جستجوی کار پرتغال

  • شما باید یک تبعه غیر اتحادیه اروپا باشید.

  • باید پاسپورت معتبر داشته باشید.

  • شما باید سابقه کیفری پاک داشته باشید.

  • شما باید مقدار کافی داشته باشید تا بتوانید در پرتغال در طول جستجوی کار از خود حمایت کنید.

  • شما باید بیمه درمانی داشته باشید که در طول مدت اقامت در پرتغال شما را پوشش دهد.

مزایای ویزای جستجوی کار پرتغال

  • شما می توانید بدون پیشنهاد شغلی وارد پرتغال شوید

  • ابتدا باید برای یک شغل درخواست دهید.

  • شما می توانید برای این ویزا از کشور خود اقدام کنید.

  • شما می توانید بازار کار پرتغال را کشف کنید.

  • هزینه ویزا کم است.

درخواست شمارهw در 5 دقیقه

bottom of page