top of page
A presentation at the office

ثبت شرکت در پرتغال 

آرم IRN پرتغال، MARTIM

با ما، روند ادغام شرکت دیگر یک مبارزه بوروکراتیک که به طور سنتی وجود دارد نیست.
در غیر این صورت مجبور نیستید کاغذها را پر کنید، در صف بمانید یا وقت خود را تلف کنید. 
در عوض،  فقط فرم ما را پر کنید، مدارک مورد نیاز را برای ما ارسال کنید، هزینه ها را پرداخت کنید، اساسنامه شرکت را امضا کنید و به مدت 5 روز کاری منتظر گواهینامه شرکت باشید و شرکت شما آماده تحویل است.

برای ثبت شرکت به شماره NIF، اثبات آدرس پرتغال و یک حساب بانکی شخصی نیاز دارید، می توانید تمام اسناد را از ما سفارش دهید و نتیجه را سریع و دقیق دریافت کنید.

- مارتیم یک تیم اختصاصی از متخصصان حقوقی است که در پرتغال مستقر است و با بیش از 12 سال تجربه به مشتریان خود لیست بسیار جامعی از خدمات را ارائه می دهد.

bottom of page